Duurzaamheid - Onze 4 pijlers

Vanuit dit respect voor onze mensen, de samenleving en de natuur onderschrijven we een duurzame bedrijfsvoering, die prioritair opgebouwd wordt vanuit vier pijlers:
-  Greener Packaging
-  Responsible Supply
-  Sustainable Operations
-  Environmental Footprint

Greener Packaging

Wij anticiperen op de European Plastics Strategy 2030 en willen vóór die datum actief meewerken aan een circulaire kunststofeconomie. Hierbij houden we de balans tussen houdbaarheid en voedselverspilling nauw in de gaten. We laten ons uitsluitend leiden door advies van experten.Responsible Supply

Samen met onze leveranciers werken we actief aan een reductie van de binnenkomende verpakkingsmaterialen van de aangekochte grondstoffen. Waar mogelijk maken we dit circulair of zoeken we samen naar gespecialiseerde recyclers. We streven ernaar om alle aangekochte goederen te onderwerpen aan criteria m.b.t een duurzame ontwikkeling.
Duurzaamheid bij Volys

We voeren ons beleid op een dynamische manier met veel aandacht voor kwaliteit en respect voor onze mensen, de samenleving en de natuur waarin we opereren.

Sustainable Operations

We willen ons niet beperken tot de klassieke inzamelplaatsen voor het recycleren van papier/karton, PMD, restafval en glas. Ook elektronisch materiaal wordt gecontroleerd verzameld en opgehaald. Vanzelfsprekend worden alle medewerkers gemotiveerd om actief bij te dragen door enerzijds preventief afval te vermijden en anderzijds afval selectief te sorteren.

Environmental Footprint

We streven ernaar om onze ecologische voetafdruk blijvend te verlagen door slimme ingrepen op het vlak van het verbruik van elektriciteit, water, gas, stikstof, perslucht, …
Waterverbruik willen we reduceren maar we willen eveneens actief water recycleren en zelf hergebruiken voor diverse toepassingen.

Thema  We Care

Centraal thema in onze beleidsvoering is 'We Care':
We zorgen voor onze klanten, onze producten, onze medewerkers, onze leveranciers,onze maatschappij, onze natuur, ...
Telkens leggen we andere accenten maar de overkoepelende drijfveer is We Care:

-  Onze klanten maken we het heerlijk gemakkelijk
-  Onze producten zijn heerlijk, betrouwbaar én veilig
-  Onze medewerkers geven we verantwoordelijkheden en ruimte om te ontplooien
-  Onze leveranciers worden met wederzijds respect behandeld
-  Onze maatschappij geven we lekkere, voedzame, evenwichtige producten
-  Onze natuur wordt op een duurzame manier behandeld in onze beleidsvoering
-  ...

Interesse in dit concept?

Zowel deze producten als het concept zijn beschikbaar voor onze klanten. Vul het contactformulier in en dan werken we samen een voorstel uit. We kijken uit naar jouw vraag.

Project of product op maat?

Wij co-creëren dagelijks producten en projecten op maat van de klant. Vul het contactformulier in en we werken samen een voorstel uit.